การทำสัญญาจะซื้อจะขาย

แม่เน็ต , 2011-09-24 04:11:31 net-na-na@hotmail.com

คือว่ากำลังจะตกลงใจขายที่ดินให้กับบริษัทฯ แห่งหนึ่งค่ะ ด้วยความที่บริษัทฯนี้อยากได้ที่ของเรามาก ทันทีที่เราตกลงว่าขาย (ที่จริงในแปลงที่ดินมีชื่อหลายคน) ทุกคนล้วนเห็นด้วยค่ะ ผู้จะซื้อรีบนำสัญญาจะซื้อจะขายมาให้เราลงชื่อ สรุปในตอนท้ายว่าทุกคนไม่ยอมลงชื่อเพราะดูแล้วแปลกๆ ประมาณบังคับกลายๆค่ะ รบกวนเล่ารายละเอียดที่เราพบ และไม่คอยไว้ในหรือว่าเราคิดมากไปค่ะ

1.สัญญาดังกล่าวไม่ได้ติดอากรแสตมป์
2.ชื่อผู้จะขายคือเราให้ระบุว่าเป็นใครบ้านเลขที่เท่าไหร่บัตรประชาชนเลขอะไร
3.ผู้จะซื้อมีแต่ชื่อเขาและชื่อบริษัท (ไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับที่ตั้งสำนักงาน) หรือนายคนที่จะซื้อบัตรเลขอะไร และที่มาคุยกับเรา ใช่คนในชื่อที่ระบุในสัญญาไหม
4.ฝ่ายผู้จะซื้อเซ้นชื่อกันมาพร้อมสรรพเลย เว้นที่ให้เราลงชื่อว่าผู้จะขาย ส่วนของพยานเป็นทางฝ่ายเขาสองคน อย่างนี้ควรจะมีพยานเป็นใคร

ถามเพิ่มหากเราเซ็นไปแล้ว
1.เขาจะเอาผิดกับเราได้ทางใดบ้างในทางกฎหมายหรือทางศาล
2.ที่เราไม่ลงชื่อเขาบอกว่าไม่เป็นไร แค่อยากจะนำหลักฐานนี้ไปยื่นบริษัทฯเพื่อเบิกเ casher cheque จริงหรือมั่วคะ

รบกวนให้ความกระจ่างด้วยนะคะหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ 

นิติธนกิจ , 2011-09-29 08:45:06

รายละเอียดเบื้องต้น
       1.สัญญาที่ไม่ติดอากรนั้นไม่เป็นไรครับ เพราะเป็นเอกสารที่ใช้ยันระหว่างคู่สัญญา
       2.ปกติครับที่ต้องระบุ เพื่อความชัดเจนของสัญญา
       3.อยากเพิ่มรายละเอียดในสัญญา ก็แจ้งฝ่ายผู้จะซื้อได้ครับ ส่วนเอกสารประกอบนั้น กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องดูสำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านประกอบครับ หรือ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องดูหนังสือรับรองบริษัท + สำเนากรรมการ ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท
       4.ไม่เป็นไรครับในส่วนของพยาน
ประเด็นเพิ่ม
    1.ถ้าผู้จะขายที่ดินปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายก็ไม่ต้องกลัวครับ
    2. ไม่เข้าใจครับ
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02-3000286-7 ครับ
           


รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น